Pixum de dimoni

3.7.10Si voleu baixar per un instant a l'infern i beure el pixum dels dimonis, anau a una terrassa a ple Sol (simularà l'escalfor de l'indret) i demanau una cervesa, esperau que perdi l'espuma i que el Sol hagi fet la seva feina escalfant i transformant el beuratge, aleshores posau en contacte el vostres llavis amb el líquid, assaboriu-lo i empassau-vos el "pixum de dimoni"... hi ha coses repugnants a la vida, i això és una d'elles... però tot té el seu perquè:

Quan la cervesa s'exposa a la llum solar, es produeix una reacció fotoquímica en la que les molècules de la humulona (un compost present a la cervesa) reacciona amb les molècules que contenen àtoms de sofre, i es formen diferents compostos amb àtoms de sofre a la seva estructura. Un d'ells és el 3-metilbutano-1-tiol (1), una molècula produïda d'una manera més abundant per les mofetes.(2)

(1)

La pèrdua del gas de la cervesa és un mal col·lateral que ho fa més repugnant encara. Una solució que li trobo és quedar per fer una cervesa al solpost o a la nit, però també serveix beure ràpid i guanyar la partida al Sol. (3)

Bibliografia:
Imatge del dimoni
(2) Las moléculas de Atkins, Peter Atkins, Ed.Akal 2007
(3) Beu amb moderació és la teva responsabilitat.

You Might Also Like

0 comentaris