Magalef: La diferència rau en l'energia

7.11.10


Ramon Margalef és un dels científics més important del nostre País de tots els temps i una peça fonamental de l'ecologia (relació de l'ésser humà amb el medi) del segle XX a nivell mundial. Margalef ens deixà aquestes paraules.
Si una cosa ens distengeix als Homo Sapiens de la resta d'espècies de la Terra no es la capacitat de pensar, sinó la d'usar energia externa.
Dr. Ramon Margalef - Dr. Joandomènec Ros

La vida aprofita l’energia per funcionar i estructurar-se,tot i que les dosis excessives la desorganitzen. Una petita part circula per dins dels organismes (l’aliment), però la major part circula per fora (l’energia exosomàtica). Els sistemes humans destaquem per la gran quantitat d’energia exosomàtica que gestionem i dissipem, però també per les grans diferències d’accés a aquesta energia que entre rics i pobres. La dissipació d’energia té impacte social, però també ambiental, ... només cal veure la situació de canvi climàtic que ens recomana frenar les emissions de CO2 generades per l’ús de combustibles fòssils... però hi ha molta gana d’energia. 

Extret del butlletí informatiu del
FÒRUM AMBIENTAL - Jornades sobre “L’energia com a recurs”
Barcelona, dies 18 i 19 de maig 2006,
Facultat de Biologia, UB

You Might Also Like

0 comentaris